blog

Betydelsen av BIM i byggbranschen

oktober 25, 2021

Utmaningar inom byggbranschen

Byggbranschen är i snabb utveckling som i hög grad bidrar till länders ekonomi. Byggprojekten drabbas vanligtvis av enorma kostnads- och tidsöverskridande på grund av olika orsaker, inklusive:

 • Brist på samordning mellan olika discipliner
 • Förändringar I senare skede pga ett antal anledningar
 • Ändringar på byggplats
 • Mindre kommunikationer mellan projektsdeltagare

För att minska dessa problem och få bättre kontroll över byggprojektet spelar BIM en betydande roll i byggbranschen.

"BIM är innovationen som överbryggar klyftan mellan kostnadsbesparingar och effektiv projektledning"

BIM för Byggledning

Att implementera rätt projektledningsverktyg är absolut nödvändigt för att spara stora kostnader och tidsöverskridande av byggprojekt.

Building Information Modeling (BIM) är ett effektivt verktyg eftersom processen tillåter:

 • Effektiv samordning mellan olika discipliner
 • Bättre ledning under förbygge, olika etapper av byggfasen
 • Bra kontroll på projekt av projektsägare
 • Samarbete mellan projektörer, entreprenörer och projektägare i en digital 3D-miljö

Anledningen till att alla projekts discipliner  är blandad i beslutsfattande, designutveckling och strategisk planering gör BIM till ett utmärkt verktyg för byggprojekt.

BIM för Byggnadsplanering

BIM-modeller utvecklas under det konceptuella designskedet av ett byggprojekt och information fylls på under hela designprocessen. Utöver 3D-modellering och samarbete möjliggör BIM effektiv planering genom att:

 • Hjälpa byggintressenter att fatta välgrundade beslut för byggbarhet
 • Erbjuda tekniker som hjälper designteamet att eliminera konstruktionsfel under förkonstruktionsstadiet
 • Hjälpa projektägare att bedöma lönsamheten för sin investering
 • Byggstrategier/utförandeplaner som uttryckligen anger målen och metoderna beroende på arten och det förväntade resultatet av ett visst byggprojekt
 • Tillåta projektintressenter att ställa rätt förväntningar från entreprenörer och designteam.