blog

Tidsplanering i ett byggprojekt

maj 23, 2021

Tidsplanering i byggbranschen

Byggprojekt kan vara otroligt komplicerat när det gäller beslutsfattande, resursplanering och samarbete mellan del entreprenader.

 • Tidsplaneringen är avgörande för att hantera komplexa byggaktiviteter, strukturera olika fas och tilldela uppgifter till respektive entreprenadsdel.
 • Bra tidsplanering i byggprojektet kan leda till bättre bearbetning och kostnadsbesparingar i projektet.

Olika sätt för effektiv tidshantering inom byggbranschen

Det är viktigt att planera hela byggprocess eftersom det finns många olika discipliner engagerad i ett byggprojekt. Det finns flera sätt för effektiv tidshantering inom konstruktion som hjälper proffs att spara tid under hela byggprocessen:

 • Lämpliga resurser och projektledare för ett visst projekt
 • Entreprenörers tidiga deltagande och tydlig kommunikation i beslutsfattande
 • 4D-konstruktionssekvensering för tidsplanering och förvaltning
 • 5D BIM för snabbare kostnadsuppskattning
 • Implementera samarbetsrutiner på digital plattform
 • Användning av 3D BIM sparar visualiseringstiden jämfört med 2D-ritningar
 • Förbättrad designkoordinering med hjälp av konfliktdetektering

Fördelar med tidshantering inom byggbranschen

Tidshantering kan leda till stora kostnadsbesparingar och bättre projekts samordning. Nedan nämns fördelarna med tidshantering genom att utse erfaren projektledare, tidigt engagemang av entreprenörer och BIM för Time Management.

Utnämning av erfarna projektledare

 • Minskar risker i byggverksamhet  som kan leda till tidsöverskridande på  plats
 • Bättre kontroll över det övergripande program för ett byggprojekt och tilldelning av uppgifter
 • Projektgrupp som arbetar med ett schema för att säkerställa snabb leverans av aktiviteter till beställare

BIM för att spara tidshantering

 • 4D BIM ger mycket bättre kontroll över projektets tidslinje och projektsekvensering
 • 5D BIM minskar tiden för att generera BOQs jämfört med traditionella sätt
 • Att använda 3D BIM möjliggör  bättre visualisering jämfört med visualisering  från 2D-ritningar, vilket sparar mycket tid för att förstå projektet under design möter
 • Clash detection möjliggör förbättrade beslut, vilket minskar betydande båda tids och kostnadsmässigt

Tidigt engagemang från entreprenörer

 • Bättre förståelse till entreprenören innan konstruktion påbörjas, och därmed minskar avvikelser och förvirring
 • Gör det möjligt för projektgruppen att bestämma om materialval
 • Entreprenör kan förmedla upptäckta hinder som kan förekomma på plats innan konstruktionen börjar