image

Bygglovshandlingar

Vi bjuder:

Bygglovsritningar

Konstruktionsritningar

Energiberäkning

Bygglovshandlingar ingår:

 • Bygglovsansökan
 • Fasadritning 1:100
 • Situationsplan 1:400
 • Planritning 1:100
 • Sektionsritning 1:100
 • Teknisk beskrivning.
 • Anmälan av kontrollansvarig

De handlingar som efterfrågas till det teknisk samråd:

 • Förslag till kontrollplan
 • Konstruktionsritningar 1:20/1:10
 • Energibalansberäkning
 • Färdigställandeskydd
 • Brandskyddsdokumentation
 • Eventuell ritning över värme, ventilation och vatten
 • Intyg om dimensioneringskontroll
 • Geoteknisk undersökning