image

Building Information Modelling (BIM)

BIM står för Building Information Modeling och är en arbetsflödesprocess. Den bygger på modeller som används för planering, design, konstruktion och hantering av bygg- och infrastrukturprojekt. BIM-programvara används för att modellera och optimera projekt genom att planera, designa, bygga och driva BIM-modeller. BIM-modeller är vitaliseringar av ett projekt från koncept till slutförande och genom hela dess livscykel. Genom att använda BIM kan sådana projekt slutföras mer effektivt och ekonomiskt och med mindre miljöpåverkan. Vi tillhandahåller följande BIM-tjänster

  • 3D-modellering
  • BIM-samordning
  • Scan till BIM
  • Clash Coordination