image

AutoCAD

AutoCAD® (CAD) är en programvara från Autodesk som gör det möjligt för arkitekter, ingenjörer och byggproffs att skapa 2D och 3D ritningar. Vi bjuder följande tjänster för olika typ av projekt t.ex. bostäder, fastigheter, industri och infra projekt.

  • Arkitektsritningar
  • Konstruktionsritningar
  • 2D ritningar och detaljer
  • 3D modellering
  • Omvandling hand skisser till CAD ritningar

Vi tar emot underlag som handskisser på papper, bildformat JPEG, PNG, TIFF, skannade pdf-er, Autocad filer i dwg, dwf och dxf format, REVIT i rvt format.