image

UCLH fas 5 består av 7 våningar och 3 källarnivåer inklusive växtområden och takanläggning.

CAD Services tillhandahöll en teamledare dedikerad till projektet för att övervaka produktionen av modeller och ritningar och fungera som den första kontaktpunkten mellan oss själva och Dornan. CAD-TJÄNSTER deltog i två veckors koordinationsmöten och tillhandahåller rapporter om kollisionsdetektering för bevis på QA och kollisionskontroller av CSD-modeller som ledande koordinator. CAD Services producerade koordinerade MEP-ritningar, Single Service-ritningar (i byggnadsstadiet), Schematics och Builders arbetsritningar.