image

Bygglovsritningar och arkitektsritningar för en villa i 100kvm med stora fönster partiet.