image

Lorem Ipsum

Year : 2020
Entreprenör: Implenia

Lorem Ipsum är helt enkelt dummy text från tryckeri- och sättningsindustrin. Lorem Ipsum har varit branschens vanliga dummytext ända sedan 1500-talet, då en okänd tryckare tog ett pentry av typ och förvrängde det för att göra en typprovbok. Den har överlevt inte bara fem århundraden, utan också språnget till elektronisk sättning, förblir i stort sett oförändrad.

1. Klicka på ”bygglov” överst i vänstermenyn.

2. Välj att söka på adress eller fastighet som du skriver på raden under.

3. Klicka på Visa lista.

4. Markera den adress eller fastighetsbeteckning du vill titta på och tryck på sök. Du får nu fram ritningar som finns i arkivet. Klicka på de ritningar som du är intresserad av. Får du ingen träff så finns inga ritningar för just denna adress eller fastighet.

5. För att skriva ut ritningen, högerklicka på bilden och välj ”skriv ut”. Om detta inte fungerar välj istället att klicka på ”ansiktsikonen” längst ned, då kommer en ruta upp där man kan välja att öppna eller spara ned dokumentet för att i nästa steg kunna skriva ut det. Kontakta servicecenter om du behöver hjälp med att skriva ut ritningarna.

Tänk på att ritningarna ser olika ut beroende på ursprung, och har därför olika kvalité.