image

Bygglovshandlingar och konstruktionsritningar för en stor 300kvm terrass vid vattnet. Altan ska byggas i 3 olika nivåer att uppfylla Boverkets höjdens krav.