blog

CLASH DETECTION

september 9, 2021

Vad är kollisionsdetektering?

Collisionsdetektering är en process för att skapa collision fri design innan modeller/ritningar hamnar på byggplats. Clash detection är en integrerad del av BIM-processen och används av många bygg företag för att öka effektivitet I olika etapper.

Det har noterats att designförändringar bidrar till upp till 40 % av den totala kostnads överskridandet för ett projekt. Bygg enterprenader inträffar många problem med design, t.ex. :

 • Korrigering och bygga om på grund av otäckta fel.
 • Designfel som leder till förseningar i olika skeder och deadlines
 • Upptäcka krockar mellan olika byggnadselement under byggfasen av ett projekt

De identifierade problem är svåra att hantera på egen hand. Därför är det en bra idé att införa clash detection i projekteringsprocessen eftersom det ger bättre kontroll över hela processen.

Typer av kollisionsdetektering

Det finns tre typer av sammandrabbningar som uppstår i byggprocessen:

 • Komplexa krockar uppstår när komponenter från olika konstruktionsdiscipliner intar samma position och påverkar geometrin i en 3D-modell.
 • Mjuk krock uppstår när den geometriska toleransen för en viss komponent inkräktas av andra komponenter. Toleranser kan definieras enligt föreskrifter och standarder
 • Arbetsflödeskonflikter inkluderar leverans av material, schemaläggning av entreprenörer och tidskonflikter vid bygge. Dessa sammandrabbningar är inte särskilt relaterade till design men de kan påverka arbetsplanering.

Navisworks för kollisionsdetektering

Navisworks är en mjukvara används för att koordinera 3D-modeller från olika discipliner. Navisworks gör det möjligt för projektsgruppen att identifiera och lösa konflikter med hjälp av Revit-modeller i designfas av ett projekt. Det är ett utmärkt verktyg för att generera clash-rapporter och för att ha riktig kontroll över hela modell och mellan olika discipliner.

Bild nedan förklarar processen för att använda Revit-modeller i Navisworks:

Fördelar med krockdetektering

Collisionsdetektering erbjuder stora fördelar för olika discipliner så att de kan spara stora kostnader i samband med ett byggprojekt. Nedan finns flera fördelar med att använda kollisionsdetekteringsprocessen:

 • Förstå skede hos olika konstruktions
  del, t.ex. pelare, balkar, vägg, VVS, rörsystem, etc.
 • Hitta möjliga konflikter mellan arkitekt, structural och MEP-element under förbygge fasen.
 • Minska kostnader för ombyggnad och omdesign
 • Effektiv kontroll över design, vilket leder till bättre slutändan.
 • Minska risker på plats och risker under byggprocessen
 • Generera detaljerad golvvis rapport över alla strucutral, MEP- och arkitektsdel