Vår arbetsprocess

Steg till framgång hos oss

Vi lägger stort fokus på att ha effektivt kommunikation med våra kunder och att förstå deras behöv, samt följa vår arbetsprocess och granskningsrutiner. Det hjälper oss att minska modellerings- och revisionsprocessen. Vi utför våra projekt snabbare än de flesta av våra konkurrenter samtidigt som vi håller arbetsstandarder av högkvalitet. 

  1. Uppstart
  2. Genomföring av projekt
  3. Intern granskning
  4. Leverans
  5. ÄTA/ Ändringar

Uppstart

I uppstart av projekt sätter vi upp ett startmöte där vi med kunden går i genom projektet, föreskrifter mallfiler, stämplar, ritningsförteckningar, familjer, lager.

Vi utnämna en kunnig projektsledare som har regelbunden kontakt med kunden under projektsgång.
  • Skaffa dokumentationer av arbetsmoment och genomgångar.
  • Skapa mallar, CAD lager, Revit familjer för modellen
  • Uppladdning av Revit modellen på severn
  • Hitta rätt detaljeringsnivå i BIM

Genomföring av projekt

Projektet genomförs av vår CAD-tekniker under ledning av teamledare.

Intern granskning

Innan vi levererar projektet ser vi till att alla ritningar granskas internt för att undvika minimala fel.

Leverans

Teamledare levererar och går genom hela projekt med kunden. Projekt leverans kan uppdelas i olika etapper beroende på storlek och mängd.

ÄTA/ Ändringar

Ändringar i ett projekt är oundvikliga. De kan förekomma i varje etapp av projektet. Vi tar hand om ändringar.