Vanliga frågor

VARFÖR CAD OUTSOURCING?

Det är många fördelar att anlita oss för CAD tjänster.

  1. ca 30% besparingar jämfört med ha egna anställda.
  2. Minimerade affärsrisker på grund av att inte behöva anställa och träna ytterligare personal.
  3. Lägre kostnader för kontor, dyra kontorsmaterial, datorer, programvara; försäkringar, utbildning av anställda osv.
  4. Besparingar i lön för att investera och fokusera på företagsutveckling.
  5. Förmåga att koncentrera sig på din kärnverksamhet så att dina anställda kan utnyttjas bättre.
  6. Flexibilitet att behålla konkurrenskraften i en tuff ekonomi.
  7. Förbättra dina kundrelationer med leveranser i rätt tid, tjänster av högre kompetens och lägre priser.
HUR SKER KOMMUNIKATION?

Mest effektivt är att kommunicera via e-post eller telefon.

Vi förstår dock att ingenting kan ersätta en live konversation. Vi besöker kunder i första hand.

Vi är också tillgängliga via videokonferenser.

Kunder är alltid välkomna att besöka vår kontor i Stockholm.

HUR MYCKET KOSTAR ETT PROJEKT?

Varje projekt är unikt och arbete kan variera beroende på detaljer.

Projekt kan faktureras på en fastpris eller timmarsvis.

Ett kostnadsförslag är alltid gratis. Vi garanterar konkurrenskraftiga priser.

HUR SKER BETALNING?

Vi accepterar betalningar mot faktura.

Projekt kan faktureras på en fastpris eller timmarsvis.

För små projekt fakturerar vi i slut när projektet är levererat klart.

För stora projekt, fakturering sker löpande.

 

HUR DELAR VI STORA FILER?

Vårt e-post system kan hantera filer upp till 20Mb.

Om filernas storlek överstiger detta finns en FTP-webbplats tillgänglig för överföring av filer. Dessutom använder vi det Dropbox molnbaserade FTP-systemet för snabb effektiv delning av filer.

VILKA KODER ANVÄNDS?

Vi använder standarder som tillhandahålls av kunder. Om du inte har specifika standarder använde vi oss de senaste Eurokoder, allmänna bestämmelser enligt ABK 09 och Boverkets byggregler.

 

VILKA SÄKERHETSÅTGÄRDER ANVÄNDS?

Vårt nätverk är väl skyddat med hårdvara brandväggar och uppdaterad antivirusprogramvara. Dessutom är dokumentlagring väl skyddad och ingen obehörig person får komma in i lokalen. En säker dedikerad FTP-server används för dataöverföring av stora filer och datalagringsenheter är lösenordskyddade.

VAD ÄR SEKRETESS POLICY?

Vi förstår vår kunds oro när det gäller sekretess. Alla data och underlag kommer att hållas konfidentiell och kommer att tillhöra kunden. Vårt företag och vår personal är överens om att ingen information om projektet kommer att avslöjas för någon tredje part utan föregående samtycke från kunden. På begäran av kunden har vi inga problem med att underteckna ett sekretessavtal.

HAR NI F-SKATT REGISTRERAD?

JA

I VILKEN FORMAT TAR NI UNDERLAG?

Underlag för

bygglovshandlingar/arkitektsritningar för 2d och 3d planlösningar och fasader- handskiss, digital skiss, pdf-er, skärmbild, dwg format

3d interiör och exteriör rendering- pdf /Cad eller Revit filer.

Inredningsdesign – planlösningar (pdf/Cad)

CAD/REVIT/BIM – pdf, dwg, dgn, dxf, rvt format