VILKA SÄKERHETSÅTGÄRDER ANVÄNDS?

Vårt nätverk är väl skyddat med hårdvara brandväggar och uppdaterad antivirusprogramvara. Dessutom är dokumentlagring väl skyddad och ingen obehörig person får komma in i lokalen. En säker dedikerad FTP-server används för dataöverföring av stora filer och datalagringsenheter är lösenordskyddade.