HUR SKER BETALNING?

Vi accepterar betalningar mot faktura.

Projekt kan faktureras på en fastpris eller timmarsvis. För små projekt fakturerar vi i slut när projektet är levererat klart. För stora projekt, fakturering sker löpande.