HUR SKER KOMMUNIKATION?

Mest effektivt är att kommunicera via e-post eller telefon.

Vi förstår dock att ingenting kan ersätta en live konversation. Vi besöker kunder i första hand.

Vi är också tillgängliga via videokonferenser.

Kunder är alltid välkomna att besöka vår kontor i Stockholm.