VAD ÄR SEKRETESS POLICY?

Vi förstår vår kunds oro när det gäller sekretess. Alla data och underlag kommer att hållas konfidentiell och kommer att tillhöra kunden. Vårt företag och vår personal är överens om att ingen information om projektet kommer att avslöjas för någon tredje part utan föregående samtycke från kunden. På begäran av kunden har vi inga problem med att underteckna ett sekretessavtal.