VILKA KODER ANVÄNDS?

Vi använder standarder som tillhandahålls av kunder. Om du inte har specifika standarder använde vi oss de senaste Eurokoder, allmänna bestämmelser enligt ABK 09 och Boverkets byggregler.