I VILKEN FORMAT TAR NI UNDERLAG?

Underlag för bygglovshandlingar/arkitektsritningar för 2d och 3d planlösningar och fasader- handskiss, digital skiss, pdf-er, skärmbild, dwg format 3d interiör och exteriör rendering- pdf /Cad eller Revit filer. Inredningsdesign – planlösningar (pdf/Cad) CAD/REVIT/BIM - pdf, dwg, dgn, dxf, rvt format