HUR DELAR VI STORA FILER?

Vårt e-post system kan hantera filer upp till 20Mb.

Om filernas storlek överstiger detta finns en FTP-webbplats tillgänglig för överföring av filer. Dessutom använder vi det Dropbox molnbaserade FTP-systemet för snabb effektiv delning av filer.