blog

Utmaningar i BIM-samarbete

januari 17, 2022

Att gå från traditionell sätt att samarbeta till att bygga informationsmodellering (BIM) har förbättrat samordning mellan olika discipliner och har ökat digitaliseringen av information. Det finns dock många utmaningar som alla deltagare upplever inför när de samarbetar genom BIM som:

  • Brist på mjukvaruexpertis
  • Omedveten om potentialen med BIM
  • Brist på kommunikationen mellan olika discipliner
  • Programvaruproblem

Brist på mjukvaruexpertis

Projektsdeltagare kan samarbeta på många sätt genom molnbaserade plattformar. Men bristen på mjukvaruexpertis inom teamet blir en viktig orsak till bristande samarbete. Medan vissa medlemmar i teamet är högutbildade saknar andra mjukvaruerfarenhet och lärande vilket orsakar projektförseningar och misskötsel av information.

 Omedveten om potentialen med BIM

Många byggproffs och företag använder 3D-modelleringstjänster men upplever ändå inte 100 procent fördelar med BIM. Samarbete är nyckelordet för BIM och många gånger undviks det helt i modelleringsprocessen. Bristande medvetenhet om fördelarna med samarbete mellan designteamet leder till designfel.

Brist på samarbete inom projektets intressenter

Det viktiga med BIM är integrationen av all projektinformation på en enda plats som kan nås och användas av alla projektintressenter. Många projektintressenter är dock motståndskraftiga mot denna förändring och föredrar de traditionella sätten att samarbeta. Bristen på samarbete mellan projektintressenter är en viktig orsak till BIM-implementering och samarbete.

Programvaruproblem

Även om det finns fantastiska plattformar som BIM 360 är tillgängliga för att underlätta utbyte av filer och information finns det flera problem med att använda programvaran. Hög mjukvarukostnad och bristande kompetens inom teamet gör samarbete genom mjukvara ganska utmanande.