Importance of 3D Rebar Detailing in BIM

3D Rebar detailing The advancements in the technology have made reinforced concrete design and rebar detailing possible on 3D platform. This allows better design, tracking and controlling small structural elements. 3D structural and rebar detailing is the process of adding steel reinforcement detail to a structural model of a build asset. Rebar detailing is a… Fortsätt läsa Importance of 3D Rebar Detailing in BIM

HOW CAN U MAKE SURE YOU HAVE THE RIGHT BIM TOOL FOR YOUR PROJECT?

WHAT IS BIM AND BIM TOOLS? When people define BIM, they are actually discussing various software tools that communicate with each other to make up the parts of the building information model. Building Information Modelling (BIM) can be better seen as a process that is used in the construction sector that allows construction experts to… Fortsätt läsa HOW CAN U MAKE SURE YOU HAVE THE RIGHT BIM TOOL FOR YOUR PROJECT?

USAGE OF REVIT/BIM IN SOME PARTICULAR CONSTRUCTION PROJECTS

USAGE OF REVIT/BIM IN SOME PARTICULAR CONSTRUCTION PROJECTS? PROJECTS THAT HAVE UTILIZED BIM DURING CONSTRUCTION Nanjing International Youth Cultural Centre / Zaha Hadid Architects The building is the first completely top-down/bottom-up tower construction in China. Starting from street level and then building upwards and downwards in tandem. The construction of such a building would normally… Fortsätt läsa USAGE OF REVIT/BIM IN SOME PARTICULAR CONSTRUCTION PROJECTS

Utmaningar i BIM-samarbete

Att gå från traditionell sätt att samarbeta till att bygga informationsmodellering (BIM) har förbättrat samordning mellan olika discipliner och har ökat digitaliseringen av information. Det finns dock många utmaningar som alla deltagare upplever inför när de samarbetar genom BIM som: Brist på mjukvaruexpertis Omedveten om potentialen med BIM Brist på kommunikationen mellan olika discipliner Programvaruproblem… Fortsätt läsa Utmaningar i BIM-samarbete

Fördelar med BIM Outsourcing

 Nuvarande har digitalisering gjort globala förbindelser enklare och bättre. Användningen av virtuell teknik har enorm förbättrat teknik att få kontakt med människor på olika platser i världen. Byggbranschen kan dra stor nytta av digitaliseringen då ingenjörer, arkitekter och BIM-konsulter kan lägga ut BIM-jobb till andra företag. Nedan är några fördelar med BIM outsourcing. Sparar produktionskostnader… Fortsätt läsa Fördelar med BIM Outsourcing

HOW DO WE USE REVIT TO INCREASE COORDINATION IN BUILDING DESIGN?

WHY IS COORDINATION IMPORTANT FOR BUILDING DESIGN AND CONSTRUCTION?   Designing a building is a unique and complex task. Ask anyone who works in conREVIT SAMORDNINGstruction, and they will tell you no two building projects are the same. Coordination is the key to a project’s success. To help with coordination software such as BIM 360, Glue,… Fortsätt läsa HOW DO WE USE REVIT TO INCREASE COORDINATION IN BUILDING DESIGN?

Betydelsen av BIM i byggbranschen

Utmaningar inom byggbranschen Byggbranschen är i snabb utveckling som i hög grad bidrar till länders ekonomi. Byggprojekten drabbas vanligtvis av enorma kostnads- och tidsöverskridande på grund av olika orsaker, inklusive: Brist på samordning mellan olika discipliner Förändringar I senare skede pga ett antal anledningar Ändringar på byggplats Mindre kommunikationer mellan projektsdeltagare För att minska dessa… Fortsätt läsa Betydelsen av BIM i byggbranschen

CLASH DETECTION

Vad är kollisionsdetektering? Collisionsdetektering är en process för att skapa collision fri design innan modeller/ritningar hamnar på byggplats. Clash detection är en integrerad del av BIM-processen och används av många bygg företag för att öka effektivitet I olika etapper. Det har noterats att designförändringar bidrar till upp till 40 % av den totala kostnads överskridandet… Fortsätt läsa CLASH DETECTION

REVIT modellering med BIM

BIM och Revit Building Information Modelling (BIM) är en process för att utveckla konstruktionsmodel baserade på bas ritningar. Funktionen att integrera information i 3D-modeller gör BIM till en unik och användbar process. För att skapa 3D-modeller finns det flera program tillgängliga som Revit, SketchUp och ArchiCAD. Revit är dock den mest använda programvaran på grund… Fortsätt läsa REVIT modellering med BIM

Detaljeringsnivå (LOD) i BIM

Definiera detaljnivå (LOD) Detaljnivå är ett sätt att kommunicera detaljer i en modell mellan projektdeltagare och BIM-leverantör. Baserat på designutvecklingsfaser läggs lämplig information till en Revit-modell. LOD är vanligtvis uppdelad i fyra delar: 200 LOD En grundläggande Revit-modell utan grafisk information. LOD 200-modellen förbereds vanligtvis i det inledande designskede när arkitekter tillhandahåller den grundläggande layout.… Fortsätt läsa Detaljeringsnivå (LOD) i BIM