BYGGLOVSRITNINGAR

deal

Ritningar utöver ansökan och övriga dokument som behövs för att kunna göra en bedömning av ett bygglov kallas för bygglovsritningar.

Kommuner har krav att byggritningar måste ritas på specifik skala, förteckningar, format osv.  Därför lägger vi störst fokus på att alla ritningarna är tydliga, läsbara, enkel att förstå och följer svenska normer.

Våra projekt